Nhượng Quyền SMS

Phí tin nhắn SMS 100 vnđ/sms

Nhượng Quyền SMS là dịch vụ mới của iMessenger

Chúng tôi sẽ cung cấp phần mềm Android để Quý Khách cài đặt trên điện thoại di động của Quý Khách. Và khi nào cần chạy, Quý Khách bật phần mềm lên và chạy.

Dịch vụ này sẽ giúp Quý Khách sử dụng được đầu số điện thoại tùy ý của Quý Khách

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Nguyễn Quang Trí
012 5432 66 99

Đăng ký tài khoản