Bảng giá dịch vụ SMS

SMS Marketing
Tên gói Số tiền (VNĐ) Số lượng SMS Giá tiền (VNĐ/SMS)
SM-0 Tùy chọn (*) Tùy vào số tiền nạp 350
SM-A 325.000 1.000 325
SM-B 600.000 2.000 300
SM-C 990.000 3.600 275
SMS Brandname
  Phí đăng ký/dùy trì Phí nhắn tin (VNĐ/SMS)
Vinaphone Mobifone Viettel Gtel/ Khác
Không giới hạn số lượng SMS 150.000 VNĐ/ tháng 550 550 575 400